Text1
Text3
Text2
Format dd/mm/yyyy
Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf 9 nod o hyd, a chynnwys priflythrennau, llythrennau bach a rhifau.
Password must be at least 9 characters long and include upper case, lower case and numbers.
Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf 9 nod o hyd, a chynnwys priflythrennau, llythrennau bach a rhifau / Password must be at least 9 characters long and include upper case, lower case and numbers.