Bydd enw defnyddiwr yn cael ei greu a''i anfon i''r cyfeiriad ebost a nodwch yma. A wnewch chi ddefnyddio''ch cyfeiriad e-bost personnol gan fod cyfeiriadau e-bost ysgolion yn aml yn cael eu blocio. Gwnewch nodyn o''r manylion hyn gan y byddwch eu hangen i fewngofnodi''n ôl i''r rhaglen yn nes ymlaen.
A user name will be created and sent to the email address that you supply here. Use a personal email address as communications to school email addresses are often blocked. Please make a note of these details as you will need them to log back in to your application later.

Os oes angen cymorth arnoch wrth lenwi'r ffurflen hon cysylltwch â - Cymorth Cyffredinol
If you require assistance in completing this form please contact - General Assistance

Format dd/mm/yyyy
Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf 9 nod o hyd, a chynnwys priflythrennau, llythrennau bach a rhifau.
Password must be at least 9 characters long and include upper case, lower case and numbers.
Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf 9 nod o hyd, a chynnwys priflythrennau, llythrennau bach a rhifau / Password must be at least 9 characters long and include upper case, lower case and numbers.